איך משחקים בכפלולו capalulu - הוראות משחק

מטרת המשחק:

הורידו מידכם סדרות שיעזרו לכם להשיג את מרב הנקודות. 

ניתן לבנות סדרות משני סוגים:

סדרת הספרה הזהה או סדרת הצורה הזהה. 

 1. סדרת הספרה הזהה – מורכבת מאותה ספרה בצורות שונות.
  הסדרה הזו תקפה החל מזוג קלפים ואילך (למשל: הספרה 4 ברק ו-4 שמש).      
 2. סדרת הצורה הזהה – מורכבת מרצפים של מספרים עוקבים מאותה צורה.
  הסדרה הזו תקפה החל משלושה קלפים ואילך (למשל: הספרה 6 ענן, 7 ענן, 8 ענן). 

התחלת המשחק:

צעד ראשון:

 1.  ערבבו היטב את קלפי היתרון (גב הקלפים: אדום).
 2.  פרסו את הקלפים במרכז השולחן כשגב  הקלפים כלפי מעלה.
 3.  כל משתתף בוחר קלף יתרון.
 4.  כל משתתף מקבל מהקופה הראשית קלפי ניקוד בשווי הקלף שהוא משך.
 5.  מניחים בצד את כל קלפי היתרון.

צעד שני:

יצירה של שתי קופות:

 1.  ערבבו היטב את חפיסת קלפי המהלך (גב הקלפים: לבן), והניחו אותם במרכז השולחן כשגב הקלפים נגלה כלפי מעלה.
 2.  ערבבו את כל קלפי הספרות (גב הקלפים: תכלת), וחלקו לכל משתתף 10 קלפים (כשגב הקלפים נגלה כלפי מעלה). הניחו את יתרת הקלפים באותו אופן לצד קופת קלפי המהלך.
 3.  מתחילים לשחק לפי כיוון השעון.

איך משחקים?

בכל תור המהלך מתחלק לשלושה שלבים:

 1.  כל שחקן בתורו רשאי להיפטר מסדרה אחת או יותר הנמצאת בידו. עליו להניח את הסדרה באופן גלוי על השולחן או לקחת סיכון ולהשאירה בידו.
 2.  על השחקן למשוך קלף מקופת קלפי המהלך (גב הקלפים: לבן) – ולפעול על פי הוראת הקלף.
 3.  לאחר מכן על המשתתף להשליך את הקלף, כשגב הקלף נגלה כלפי מעלה (יש ליצור ערימה של קלפי מהלך).
 4.  בתום הביצוע של הוראת הקלף התור עובר לשחקן הבא.

סיום המשחק:

1. המשחק מסתיים כאשר לא נותרים קלפים בקופת קלפי הספרות.

 • אם נשארו קלפים בידי השחקנים, הם משליכים אותם אל ערמת קלפי הספרות ולא ניתן לעשות בהם שימוש.
 • אם נותרה סדרה ביד של אחד המשתתפים, הסדרה פסולה וערך הנקודות שלה לא נחשב.

2. מחשבים את ערך הנקודות של כל סדרה שהורדה מהיד לפי טבלת החישוב המצורפת, ומחברים לסך הנקודות שנצברו במהלך המשחק.

לכל סדרה יש ערך נקודתי שונה:

סדרת הספרה הזהה:

סדרת הצורה הזהה:

המנצח במשחק:

השחקן שהשיג את סך הנקודות הגבוה ביותר.

שחקו בהנאה...

זמינות 9:00-20:00

054-2030774